Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Jacek Śliwa
Kancelaria Radcy Prawnego
Radca Prawny
Jacek Śliwa

Radca prawny w Bielsku, Oświęcimiu i Cieszynie

Jako radca prawny działający w regionie Bielska, Oświęcimia i Cieszyna, zapewniam wsparcie w rozmaitych kwestiach prawnych. Oferuję szeroki zakres usług, obejmujący przygotowywanie dokumentów i pism procesowych z dbałością o każdy detal. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz umiejętnego opracowania umowy, czy skutecznego złożenia dokumentów do odpowiednich organów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – jestem tu, aby Ci pomóc.

Reprezentacja przed organami administracyjnymi czy sądem to kolejny obszar, w którym specjalizuję się z zapałem i profesjonalizmem. Moje doświadczenie obejmuje skuteczną reprezentację klientów w różnorodnych sprawach przed organami publicznymi oraz w procesach sądowych.

Niezależnie od tego, czy masz pytania dotyczące umów, sporów prawnych, czy też potrzebujesz pełnej reprezentacji w trudnej sytuacji prawnej – możesz na mnie liczyć.

Prawnik dla osób fizycznych

Oferuję szeroki zakres usług prawnych dla osób fizycznych. Bez względu na to, czy potrzebujesz pomocy w sprawach rodzinnych, spadkowych, czy odszkodowawczych, jako prawnik będę świadczyć kompleksową pomoc. Zapewniam skuteczną reprezentację i wsparcie na każdym etapie procesu prawno-sądowego.

Radca prawny dla firm

Jako radca prawny dla firm rozumiem specyfikę ich działalności i oferuję wsparcie w osiągnięciu celów biznesowych. Oferuję usługi prawne dla firm, obejmujące zakładanie spółek, obsługę bieżącą, przygotowywanie umów handlowych, a także reprezentację w sporach. Moja ekspertyza w zakresie prawa gospodarczego, rzeczowego, czy pracy pozwala dostarczać skrojone na miarę rozwiązania, które zabezpieczają interesy przedsiębiorstw. Powierzając sprawy mojej kancelarii, skoncentrujesz się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że aspekty prawne są w najlepszych rękach.

Jak działam jako radca prawny?

Proces współpracy zaczyna się od dogłębnej analizy sytuacji klienta, by zrozumieć unikalne aspekty danego przypadku. Następnie opracowuję spersonalizowane strategie, dostosowane do konkretnych potrzeb i celów klienta. W trakcie świadczenia usług skupiam się na skutecznej komunikacji, transparentności działań i ścisłym przestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Bez względu na rodzaj sprawy czy zakres usług, moim celem jest satysfakcja klienta oraz osiągnięcie najlepszych rezultatów w duchu partnerskiej współpracy.

Radca Prawny Jacek Śliwa

O mnie

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Katowicach. Ukończyłem studia prawnicze w Wyższej Szkole Finansów i
Prawa w Bielsku-Białej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych
z zakresu mediacji i negocjacji w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej
zdobyłem podczas pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, gdzie
pracowałem jako asystent sędziego, przygotowując projekty wyroków i
uzasadnień w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach o rozwód i
sprawach frankowych. Wyspecjalizowałem się również w tematyce obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych.

Radca Prawny Jacek Śliwa

O mnie

Jestem radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Katowicach. Ukończyłem studia prawnicze w Wyższej Szkole Finansów i
Prawa w Bielsku-Białej. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych
z zakresu mediacji i negocjacji w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej zdobyłem podczas pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, gdzie pracowałem jako asystent sędziego, przygotowując projekty wyroków i uzasadnień w sprawach cywilnych, w szczególności w sprawach o rozwód i sprawach frankowych. Wyspecjalizowałem się również w tematyce obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych.

Od 2017 r. współpracuję ze stowarzyszeniami z terenu Bielska-Białej w
ramach poradnictwa prawnego. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach
zawodowych. W okresie pracy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
uczestniczyłem w ponad 40 szkoleniach organizowanych przez Krajową
Szkołę Sądownictwa i Prokuratury z zakresu zarówno prawa i postępowania cywilnego, jak i prawa gospodarczego, a także obrotu
prawnego z zagranicą.

Z pracą zawodową łączę również działalność naukową. Jestem autorem kilku publikacji naukowych. Uczestniczę również w konferencjach naukowych na terenie Polski. Prowadziłem zajęcia z „Podstaw prawa cywilnego” i „Podstaw prawa pracy” dla słuchaczy Technikum dla dorosłych, na kierunku: Technik Administracji.

Prywatnie jestem społecznikiem. Udzielam się społecznie w ramach Towarzystwa Psychoprofilaktycznego Oddział Bielsko-Biała, które prowadzi na terenie Bielska-Białej projekt „Ulica Kreatywna”. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia. Współpracuję także, niejednokrotnie w ramach działalności społecznej z Towarzystwem Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia, które prowadzi Ośrodek Integracji Cudzoziemców myBB. Jestem miłośnikiem psów i wycieczek górskich.

Kancelaria Radcy Prawnego

Zakres usług

Mediacje

Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.
Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza. 

Mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości. Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich. Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80% przypadków. 

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Poza mediacjami sądowymi zajmuję się także mediacjami komercyjnymi w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Jeśli poszukujecie polubownego rozwiązania swojej sprawy zapraszam do kontaktu. Może właśnie dzięki procesowi mediacji będziecie w stanie dojść do porozumienia. Trzeba pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd jest traktowana jak orzeczenie sądowe. Tym samym mediacja może pomóc definitywnie zakończyć sprawę.

Konflikty i spory są rzeczą zwyczajną i naturalną, skoro nam się zdarzają na pewno można je rozwiązać. Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.
Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza. 

Mediator jest osobą neutralną oraz bezstronną i pomaga obu stronom w komunikacji i osiągnięciu porozumienia. Szanuje ludzi oraz ma respekt dla ich spraw i wartości. Mediację można stosować w sprawach cywilnych, karnych oraz nieletnich. Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80% przypadków. 

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Poza mediacjami sądowymi zajmuję się także mediacjami komercyjnymi w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Jeśli poszukujecie polubownego rozwiązania swojej sprawy zapraszam do kontaktu. Może właśnie dzięki procesowi mediacji będziecie w stanie dojść do porozumienia. Trzeba pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd jest traktowana jak orzeczenie sądowe. Tym samym mediacja może pomóc definitywnie zakończyć sprawę.

Blog

Kontakt

Radca
Prawny
Jacek ŚliwaScroll to Top