Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
szwajcarskie monety

Jakiej pomocy w sprawach frankowych udzielają radcowie prawni?

Wzrost popularności kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego w Polsce przyczynił się do wzrostu liczby spraw dotyczących tzw. kredytów frankowych. W obliczu zawiłości prawnych i finansowych związanych z tymi kredytami, wielu kredytobiorców zwraca się o pomoc do radców prawnych.

Analiza indywidualnego przypadku klienta

Pierwszym krokiem, który podejmuję jako radca prawny zajmujący się sprawami frankowymi w Cieszynie, jest dokładna analiza umowy kredytowej. Prześwietlam warunki umowy w poszukiwaniu ewentualnych nieprawidłowości lub niejasności, które mogą stanowić podstawę do roszczeń.
Głęboka wiedza na temat przepisów prawa bankowego i konsumentów pozwala skutecznie interpretować przepisy i wskazywać na ewentualne naruszenia prawa ze strony instytucji finansowych.

Reprezentacja przed instytucjami finansowymi

Radcy prawni pełnią rolę rzeczników klientów w kontaktach z bankami. Reprezentują interesy kredytobiorców, negocjując warunki umów oraz starając się osiągnąć korzystne rozstrzygnięcia w sporach.

W przypadku sporów z bankami reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych lub polubownych. Dzięki doświadczeniu i wiedzy prawniczej kredytobiorcy mogą liczyć na skuteczną obronę swoich praw.

Działania prewencyjne

Jako radca prawny od spraw frankowych klientów z Cieszyna, nie tylko reaguję na istniejące problemy, ale także oferuję doradztwo prewencyjne, pomagając kredytobiorcom uniknąć ryzyka związanego z kredytami frankowymi.
W dynamicznie zmieniającym się środowisku prawno-finansowym, radca prawny śledzi zmiany w przepisach i informuje klientów o ewentualnych konsekwencjach dla ich sytuacji.

Radca prawny odgrywa kluczową rolę w pomocy kredytobiorcom zaciągającym kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Wszechstronne doradztwo prawne oraz umiejętność reprezentowania klientów zarówno w kontaktach z instytucjami finansowymi, jak i w sporach sądowych, sprawiają, że jest nieocenionym wsparciem dla osób borykających się z problemami frankowymi.

Scroll to Top