Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
podpisywanie umowy frankowej

Kiedy mamy do czynienia z tzw. abuzywnością umów frankowych?

Abuzywność umów frankowych to temat, który od lat budzi wiele kontrowersji i niepokoju wśród klientów banków. W Polsce, gdzie kredyty frankowe cieszyły się dużą popularnością, problem ten dotknął wielu obywateli. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zjawisku abuzywności umów frankowych, dowiemy się, kiedy możemy mówić o nieuczciwych praktykach banków oraz jakie są konsekwencje tego rodzaju działań dla klientów.

Abuzywność umów frankowych — co to jest?

Abuzywność umów frankowych to określenie stosowane wobec nieuczciwych praktyk banków, polegających na wprowadzaniu do umów kredytowych postanowień, które są niekorzystne dla klienta i naruszają jego interesy. W praktyce oznacza to, że banki wprowadzały klauzule, które pozwalały im na jednostronne zmiany warunków umowy, takie jak np. podwyższenie marży czy zmiana kursu waluty. Tego rodzaju działania prowadziły do sytuacji, w której klienci zaciągający kredyty we frankach szwajcarskich musieli płacić znacznie wyższe raty, niż wynikałoby to z pierwotnych ustaleń.

Czym różnią się umowy abuzywne od uczciwych?

Umowy abuzywne różnią się od uczciwych przede wszystkim tym, że zawierają postanowienia, które są niekorzystne dla klienta i naruszają jego interesy. W przypadku umów frankowych najczęściej mamy do czynienia z klauzulami dotyczącymi marży kredytowej oraz kursu waluty. W umowach abuzywnych banki wprowadzały zapisy, które pozwalały im na jednostronne zmiany tych parametrów, co prowadziło do znacznego wzrostu kosztów kredytu dla klienta. W uczciwych umowach tego rodzaju postanowienia są jasno określone i nie pozwalają na jednostronne zmiany warunków przez bank.

Skutki abuzywności umów frankowych dla klientów

Abuzywność umów frankowych prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji dla klientów banków. Przede wszystkim oznacza to znaczny wzrost kosztów kredytu, który może być trudny do udźwignięcia przez zaciągającego kredyt. W efekcie wielu klientów może mieć problemy ze spłatą zobowiązań, co prowadzi do zadłużenia, a nawet utraty nieruchomości. Jeśli i Ciebie dotyczy ten problem, skontaktuj się ze mną – prowadzę sprawy frankowe dla klientów z Bielska i okolic.

Jak dochodzić swoich praw w przypadku abuzywnych umów frankowych?

Osoby, które uważają, że padły ofiarą abuzywnych umów frankowych, mają możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. W Polsce wiele spraw frankowych dotyczących abuzywności umów frankowych trafiło już przed sądy, a niektóre z nich zakończyły się korzystnymi dla klientów wyrokami. W takich przypadkach sądy orzekają o nieważności abuzywnych klauzul i nakazują bankom przywrócenie pierwotnych warunków umowy. Proces dochodzenia swoich praw może być jednak czasochłonny i kosztowny, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem. Zajmuję się sprawami frankowymi w Bielsku i pomogę przeanalizować sytuację przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego.

Scroll to Top