Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

BEZPŁATNA ANALIZA UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO

Jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego. Jest to kolejny ważny wyrok Trybunału dzięki czemu część sądów krajowych będzie zobowiązana zmienić swoją dotychczasową praktykę. Przede wszystkim chodzi bowiem o to, że bez zgody konsumenta, sąd nie będzie mógł sam zdecydować, jak zmienić zawartą z bankiem nieuczciwą umowę. Konsumenci będą musieli wyrazić zgodę na zaproponowane przez sąd rozwiązanie sprawy (wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r. w sprawach połączonych od C-80/21 do C- 82/21).

W przypadku uznania, że umowa kredytu między bankiem a kredytobiorcą jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej przez bank nieuczciwych warunków umownych, bank nie ma prawa domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty – tym samym zagrożenie, że po unieważnieniu umowy bank będzie mógł domagać się od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest znikome (opinia Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 16 lutego 2023 r. C-520/21).

Jeśli konsument się temu sprzeciwia, sąd krajowy nie może zastąpić nieuczciwego postanowienia umownego dotyczącego kursu wymiany przepisem dyspozytywnym prawa krajowego. Jest to kolejny ważny wyrok Trybunału dzięki czemu część sądów krajowych będzie zobowiązana zmienić swoją dotychczasową praktykę. Przede wszystkim chodzi bowiem o to, że bez zgody konsumenta, sąd nie będzie mógł sam zdecydować, jak zmienić zawartą z bankiem nieuczciwą umowę. Konsumenci będą musieli wyrazić zgodę na zaproponowane przez sąd rozwiązanie sprawy (wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r. w sprawach połączonych od C-80/21 do C- 82/21).

W przypadku uznania, że umowa kredytu między bankiem a kredytobiorcą jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej przez bank nieuczciwych warunków umownych, bank nie ma prawa domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty – tym samym zagrożenie, że po unieważnieniu umowy bank będzie mógł domagać się od kredytobiorcy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest znikome (opinia Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 16 lutego 2023 r. C-520/21).Scroll to Top