Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo

Prawo gospodarcze w Bielsku, Oświęcimiu i Cieszynie

Zapewniam wsparcie w sprawach dotyczących prawa gospodarczego. Oferuję kompleksową i dostosowaną do indywidualnych potrzeb obsługę prawną na terenie Bielska, Oświęcimia i Cieszyna, wspierając przedsiębiorstwa na każdym etapie ich działalności.

Czynności wykonywane w ramach prawa gospodarczego

Mogę pomóc w założeniu i rejestracji firmy, a także w bieżących sprawach dotyczących jej prowadzenia.

Zakładanie i rejestracja firm

Pomagam przedsiębiorcom w procesie zakładania nowych firm, udzielając wszechstronnej porady dotyczącej wyboru optymalnej formy prawnej dla przedsiębiorstwa. Moje usługi obejmują także aspekty związane z rejestracją w odpowiednich urzędach oraz kompleksowe przygotowywanie niezbędnych dokumentów.

Zapewniając pełną obsługę, przeprowadzam klientów przez proces rejestracji w odpowiednich urzędach, eliminując zbędne zmartwienia i gwarantując zgodność z obowiązującymi przepisami.

Dbam o kompleksowe przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z zakładaniem firmy, umożliwiając klientom płynne przejście przez formalności i rozpoczęcie działalności bez zbędnych opóźnień.

Doradztwo prawne w działalności bieżącej

Oferuję kompleksowe wsparcie w codziennych kwestiach prawnych, obejmujące przygotowywanie umów handlowych, tworzenie regulaminów oraz analizę ryzyka prawno-biznesowego. Moim celem jest zminimalizowanie ryzyka oraz zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem.

Transakcje handlowe i umowy biznesowe

Specjalizuję się w tworzeniu umów handlowych, uwzględniając indywidualne potrzeby klienta oraz zapewniając zgodność z obowiązującym prawem. Sporządzam także umowy współpracy, fuzje i przejęcia.

W trakcie transakcji handlowych kładę nacisk na ochronę interesów klienta, kreując solidne podstawy dla udanych i bezpiecznych transakcji biznesowych.

Umowy cywilne

Umowy cywilne to prawnie wiążące porozumienia między stronami, które regulują ich wzajemne prawa i obowiązki. Wśród najczęściej sporządzanych umów cywilnoprawnych znajdują się umowy najmu, dzierżawy, darowizny, sprzedaży, zlecenia, dzieło, pożyczki, a także umowy o współpracy czy o dzieło intelektualne. Każda z tych umów wymaga starannego opracowania, uwzględniającego specyfikę sytuacji oraz potrzeby i interesy stron. Jako radca prawny dbam o klarowność, zgodność z prawem oraz ochronę praw i interesów moich klientów podczas sporządzania takich dokumentów.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zapewniam kompleksową reprezentację klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Moim priorytetem jest skuteczna obrona interesów klienta oraz osiągnięcie korzystnego rozstrzygnięcia. Działam zdecydowanie, starając się znaleźć optymalne rozwiązania dla naszych klientów.

Scroll to Top