Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo

Prawo pracy w Bielsku, Oświęcimiu i Cieszynie

Prowadzę sprawy z zakresu prawa pracy. Oferuję kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw i pracowników z Bielska, Oświęcimia i Cieszyna, wspierając pracodawców w zapewnieniu zgodności z przepisami prawa pracy, a jednocześnie dbając o efektywność i dobro pracowników.

Usługi, które świadczę w ramach prawa pracy

W ramach usług związanych z prawem pracy oferuję wsparcie w obszarach dotyczących:

  • tworzenia umów o pracę i regulaminów pracy,
  • doradztwa w kwestiach związanych z zatrudnieniem,
  • rozwiązywania sporów pracowniczych,
  • negocjacji zbiorowych i mediacji.

Wspieram przedsiębiorstwa w tworzeniu precyzyjnych umów o pracę, zwracając uwagę na zgodność z obowiązującym prawem. Usługi obejmują także sporządzanie regulaminów pracy, dostosowując je zarówno do aktualnych przepisów, jak i specyfiki branży oraz charakteru działalności.

Oferuję kompleksowe wsparcie w codziennych kwestiach związanych z zatrudnieniem, obejmujące m.in. zagadnienia wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów oraz reprezentację przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Przygotowuję przedsiębiorstwa do ewentualnych zwolnień grupowych, zapewniając zgodność z przepisami prawa pracy. Reprezentuję również klientów przed ZUS, świadcząc usługi związane z ubezpieczeniami społecznymi.

Ponadto działam jako prawnik reprezentujący pracodawców w sprawach sądowych związanych z zatrudnieniem. Moje doświadczenie obejmuje spory dotyczące odszkodowań, przypadków mobbingu czy dyskryminacji. Dążę do skutecznego rozstrzygania sporów, zawsze z uwzględnieniem interesów klienta.

Aktywnie uczestniczę w negocjacjach zbiorowych, wspierając pracodawców w osiąganiu satysfakcjonujących porozumień z pracownikami. Moje podejście uwzględnia równowagę pomiędzy potrzebami pracowników a strategicznymi celami przedsiębiorstwa.

Oferuję usługi mediacji, pomagając w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Moim celem jest osiągnięcie harmonii oraz efektywnego funkcjonowania relacji pracowniczych w przedsiębiorstwie.

Scroll to Top