Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo

Mediacje

Oferuję prowadzenie mediacji w celu rozwiązania sporu. Moje podejście oparte jest na szacunku dla każdej strony, skutecznej komunikacji i dążeniu do porozumienia, zgodnego z interesami obu stron.

Jakie mediacje prowadzę?

Do moich zadań należy przygotowanie i prowadzenie mediacji:

  • rodzinnych,
  • biznesowych,
  • sądowych.

Pomagam w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, takich jak rozwody, sprawy alimentacyjne czy ustalanie opieki nad dziećmi. Moim celem jest osiągnięcie porozumienia, które uwzględnia dobro wszystkich członków rodziny.

W obszarze biznesowym prowadzę mediacje w sprawach konfliktów w zespołach, sporów kontraktowych, czy kwestii związanych z własnością intelektualną. Mediacje pozwalają na zachowanie relacji biznesowych i efektywne rozwiązanie problemów.

Wspieram strony w mediacjach sądowych, działając jako mediator przy współpracy z sądem. Doświadczenie w tej dziedzinie umożliwia efektywne przeprowadzenie mediacji przy zachowaniu wszelkich standardów prawnych.

Scroll to Top