Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
franki szwajcarskie

Kredyt frankowy indeksowany a denominowany – czym to się różni?

Kredyt denominowany i indeksowany są często ze sobą mylone, choć w rzeczywistości to dwa różne produkty bankowe. Jaka jest definicja kredytu denominowanego i kredytu indeksowanego? Jakie różnice są między nimi?  W artykule przyglądamy się bliżej tym zagadnieniom.

Czym jest kredyt denominowany?

Kredyty denominowane stanowiły kiedyś główny nurt kredytów walutowych, szczególnie popularne w okresie, gdy wiele osób zaciągało kredyty we frankach szwajcarskich. W przypadku kredytu denominowanego, saldo zobowiązania w umowie kredytowej jest określone w walucie obcej, np. we frankach szwajcarskich. Jednakże uruchomienie kredytu następuje w walucie własnej kredytobiorcy, czyli w PLN. Oznacza to, że kredytobiorca otrzymuje określoną kwotę w swojej własnej walucie — w tym przypadku w złotówkach.

Kluczowym elementem kredytu denominowanego jest kurs waluty, który stosuje bank. Banki korzystają z kursu obowiązującego w dniu uruchomienia kredytu. To oznacza, że kredytobiorca w chwili podpisania umowy nie ma pewności, jaką kwotę otrzyma. Istnieje ryzyko, że między podpisaniem umowy a uruchomieniem kredytu, kurs waluty zmieni się na tyle istotnie, że kwota przelana na konto kredytobiorcy będzie znacząco różnić się od tej, którą określono w umowie kredytowej. Jeśli masz kredyt denominowany i przypuszczasz że masz podstawy do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności umowy, skontaktuj się z prawnikiem od spraw frankowych w Bielsku, który przeanalizuje sytuację i zaprezentuje Cię przed sądem.

Kredyt indeksowany – w czym się różni?

Kredyt indeksowany, zwany także waloryzowanym, jest znacznie mniej popularny, ale nadal udzielany przez banki. W przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca zna dokładną kwotę kredytu, który zostanie mu udzielony. Dzieje się tak dlatego, że saldo kredytu w umowie jest określone w walucie własnej, czyli w PLN. Jednak zarówno wysokość rat, jak i całościowa kwota zobowiązania, zależą od aktualnego kursu waluty obcej.

Kredyt indeksowany wydaje się być mniej ryzykowny pod tym względem. Jednakże kurs waluty obcej wpływa zarówno na wysokość poszczególnych rat, jak i na całkowitą kwotę zobowiązania.

Dla osób spłacających kredyty frankowe, rodzaj kredytu ma ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli rozważają złożenie pozwu przeciwko bankowi. Informacja, czy kredyt był indeksowany, czy denominowany, ma kluczowe znaczenie w kontekście założenia sprawy frankowej i dochodzenia praw kredytobiorcy.

Podsumowanie

Różnice między kredytem indeksowanym a denominowanym mogą mieć istotne konsekwencje dla kredytobiorcy. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji finansowych. Ostatecznie, wybór rodzaju kredytu może mieć znaczący wpływ na stabilność finansową oraz możliwość dochodzenia praw kredytobiorcy w przyszłości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top