Jacek Śliwa – Radca Prawy

logo
kredyt frankowy

Co dokładnie oznacza pojęcie odfrankowienia kredytu?

Odfrankowienie kredytu stało się tematem częstych dyskusji i sporów prawnych w kontekście kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Pojęcie to odnosi się do działań zmierzających do zmiany waluty kredytu lub przeliczenia jego wartości na inną walutę. Poniżej przedstawiamy bliższe omówienie tego zagadnienia.

Zmiana waluty kredytu

Odfrankowienie kredytu może polegać na zmianie waluty, w której został udzielony kredyt, na walutę krajową lub inną stabilną walutę. Jest to stosowane jako środek zaradczy w przypadku, gdy kredytobiorcy napotykają trudności związane z gwałtownymi fluktuacjami kursu waluty, w jakiej zaciągnęli kredyt.

Przeliczenie wartości kredytu na inną walutę

Innym podejściem do odfrankowienia kredytu jest przeliczenie jego wartości na inną walutę zgodnie z ustalonym kursie wymiany. W ten sposób nawet jeśli kredyt nadal pozostaje nominowany we frankach szwajcarskich, jego wartość w polskich złotych lub innej walucie może być ustalona w sposób bardziej stabilny, co pomaga uniknąć ryzyka związanego z wahaniem kursu franka.

Szukasz wsparcia prawnego w sprawie frankowej w Cieszynie? Skontaktuj się ze mną.

Uznanie nieważności umowy

W niektórych przypadkach, szczególnie gdy umowa kredytowa zawarta we frankach szwajcarskich jest obarczona poważnymi wadami, takimi jak naruszenia przepisów prawnych lub brak zrozumienia konsekwencji przez kredytobiorców, może dojść do uznania nieważności umowy przez sąd. Jest to skrajna forma odfrankowienia kredytu, która może być stosowana w sytuacjach, gdy inne środki zaradcze okazują się niewystarczające.

Proces odfrankowienia kredytu

Proces odfrankowienia kredytu zazwyczaj wymaga interwencji sądowej lub negocjacji między kredytobiorcą a instytucją finansową. W przypadku wystąpienia sporów często konieczne jest skorzystanie z pomocy radcy prawnego specjalizującego się wsprawach frankowych w Cieszynie, aby wypracować korzystne rozwiązanie dla obu stron.

Scroll to Top